These are but vain attempts to express, by one who wears her heart on her sleeve. Words, much like love, can be ever elusive... ever frustrating... like trying to paint a million stories on a single canvass. If you will read, please do not ask. Just feel. Or at least try to. The meaning is, whatever you have felt to be there, or the lack thereof :)

pers.lab.
Ang pag-ibig natin ay parang balut-
Kawawang itik na hindi na lumaki;
Di na nasilayan ang liwanag;
Inabort.
Pinakuluan sa mainit na tubig
  na bumubula pa sa
    insekyuridad
      at kawalang pag-asa.
Oo nga't malasa
'pag nilagyan ng asin at suka
Ngunit itapat mo sa liwanag, ito'y maitim.
Nakakabusog man na lamang-tiyan,
Hinding-hindi pa rin sasapat
   sa pusong naninimdim.
12th.Mar. 2012
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Dear dearest, these are your love songs: