These are but vain attempts to express, by one who wears her heart on her sleeve. Words, much like love, can be ever elusive... ever frustrating... like trying to paint a million stories on a single canvass. If you will read, please do not ask. Just feel. Or at least try to. The meaning is, whatever you have felt to be there, or the lack thereof :)

Hindi nagsasalita ang Bespren ko.Masyado daw akong independent 
Kaya walang nagtatanong
Kahit mga mata ko’y
Natatakpan na ng lambong
Self-reliant  naman daw ako eh
Resilient at kung anu-ano pa
Kaya naman ‘pag may problema
Lagi na ‘kong nag-iisa

Pero ‘di ko magawang masanay
Kahit nga ba matagal na
Na walang napaghihingahan
Sa  tuwing ako ay may problema
Di ba nga ‘no man is an island’,
Pero bakit gano’n?
Lagay ba naman, feeling  nila
I can always make it on my own?
Buti na lang kahit ‘papaano
May bespren din si ako
Na kahit di nagsasalita
Nasasabi ko kahit ano
‘Yun nga lang, lagi akong ingat
Lalo na ‘pag ma-drama’ng sumbong
Dahil ‘pag sumobra ang pag-iyak
Ang bespren ko’y punit tiyak.
 
 28th September 2001


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Dear dearest, these are your love songs: