These are but vain attempts to express, by one who wears her heart on her sleeve. Words, much like love, can be ever elusive... ever frustrating... like trying to paint a million stories on a single canvass. If you will read, please do not ask. Just feel. Or at least try to. The meaning is, whatever you have felt to be there, or the lack thereof :)

Nagtatanong Lang.Kung ikaw ako,
Pa’no mo bibigyang kasagutan ang mga tanong na bumabagabag sa ‘king dibdib ?
Pa’no mo bibigyang liwanag ang kalituhan ng isip?
At ang takot na s’yang pumaparalisa sa akin
Pa’no mo magagawang pawiin ?

Kanino ka tatakbo ‘pag pakiramdam mo’y nag-iisa ka ?
Sa harap ng matinding pagsubok, makakaya mo kaya?
Ano’ng iyo’ng gagawin pag ika’y nasaktan ?
Pa’no mo lilimutin ang isang pangit na nakaraan ?

Kung ikaw ako,
Nais kong malaman kung ano ang gagawin mo
Kapag pagod ka na sa katatnong
At kahahanap ng sagot , tulad ko.19th September 2000

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Dear dearest, these are your love songs: