These are but vain attempts to express, by one who wears her heart on her sleeve. Words, much like love, can be ever elusive... ever frustrating... like trying to paint a million stories on a single canvass. If you will read, please do not ask. Just feel. Or at least try to. The meaning is, whatever you have felt to be there, or the lack thereof :)

MainLib blues # 2Nak nang … , nasaan na ba
Ang kuwentong (sabi ni Mitch) nanalo raw sa Palanca
Kundangan naman kasi’ng di alam ang year
At nalimutan ko pang dalhin
Ang kopya ng author at  ‘taytil’

Nak nang…, nagrarambol nang mga bulate ko
Sa pagngawa’y daig pang myusik
Ni Nicanor Abelardo
Si Nakpil nga ba talaga nag gumawa ng CCP
O nagloloko lang ang aking memory ?
Ba’t ba wala ‘yon sa librong ‘to
Ah, bahala na nga kayo sa mga research ‘nyo !
UP Main Lib
General Reference Section


14th March 2000


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Dear dearest, these are your love songs: