These are but vain attempts to express, by one who wears her heart on her sleeve. Words, much like love, can be ever elusive... ever frustrating... like trying to paint a million stories on a single canvass. If you will read, please do not ask. Just feel. Or at least try to. The meaning is, whatever you have felt to be there, or the lack thereof :)

Hiram.Huwag mong ipagtaka, buhay ay sadyang ganyan.
Huwag mong ipagtaka, buhay ay sadyang ganyan.
Naglalaho’ng mga bagay na kanina lamang ay nariyan
Tulad ng isang kometang ang dalaw ay miminsan
Matapos mong kumurap, parang di man lang dumaan.

Ito rin ay animo isang bulaklak na kay rikit
Na nang bigyan mo ng pansi’y luoy na sa init.
Isang matamis na awit mula sa isang pipit
Na nang matanto mo ang tamis ay di mo na marinig.

Kung ako sa iyo, yamang may panahon pa
Mga biyaya ko ngayo’y di ipagsasawalang halaga.
Upang kung bukas man ako’y kanyang kunin na
Payapa kong maipipikit yaring mga mata.12th July 1998

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Dear dearest, these are your love songs: